COVID19 : Predajné Opatrenia

Aktuálne COVID19 Predajné Opatrenia pre

FYZICKÉ OSOBY : Postup Online PREDAJA

1. Nutná Telefonická Rezervácia Vozidla Zákazníkom na Telefónnom čísle

0905 766 777

V Prípade Nedostupnosti Môžete Volať
0905 608 690 alebo 0907 109 068

2. Po Telefonickom Potvrdení Rezervácie Budú so Zákazníkom Dohodnuté Individuálne Podmienky Prevzatia Vozidla na Výdajnom Mieste.

 Výdajné Miesto : Michalovce : OTVORENÉ : Podľa Otváracích Hodín

ODOVZDANIE Vozidla VIEME Realizovať Aj Mimo Otváracích Hodín, Avšak PO TELEFONICKOM DOHODNUTÍ TERMÍNU.

ODOVZDANIE Vozidla Bude Uskutočnené s Dôsledným Dodržaním Všetkých Hygienických Nariadení Podľa Aktuálne Platnej Vyhlášky Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky. Všetci Naši Pracovníci sú Pravidelne Testovaní Podľa Aktuálne Platnej Vyhlášky Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Zákazníkom Zabezpečíme Všetky Potrebné Dokumenty na Presun v Rámci Slovenskej Republiky aj Počas Zákazu Vychádzania. BEZ RIZIKA UDELENIA POKUTY od ŠTÁTNYCH ORGÁNOV!
V Prípade, ak by Ste Takúto Pokutu Dostali, Uhradíme ju za Vás!

 

Aktuálne COVID19 Predajné Opatrenia pre

SZČO a PRÁVNICKÉ OSOBY : Fyzický Predaj v Priestoroch AutoSalónu BEZ ZMIEN.

BEZ NUTNOSTI REZERVÁCIE.

Autosalón PremioCAR.sk : Michalovce : OTVORENÉ : Podľa Otváracích Hodín

PREDAJ Vozidla VIEME Realizovať Aj Mimo Otváracích Hodín, Avšak PO TELEFONICKOM DOHODNUTÍ TERMÍNU

PREDAJ Vozidla Bude Uskutočnený s Dôsledným Dodržaním Všetkých Hygienických Nariadení Podľa Aktuálne Platnej Vyhlášky Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky. Všetci Naši Pracovníci sú Pravidelne Testovaní Podľa Aktuálne Platnej Vyhlášky Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky.

 

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) az) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu

§ 2

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) ay) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce vspoločnej domácnosti,

b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzkyumožniť len osobám sprekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychovéhoventilu, šálom alebo šatkou,

c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť: 1.aby vmiestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník, 2.pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,3.vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch dezinfekčnými prostriedkami svirucídnym účinkom.

 

Kompletná Starostlivosť o Klienta

Kontrola Vozidla

Každé vozidlo ktoré predávame, sme pred predajom kompletne skontrolovali a pripravili tak, aby Vám naďalej bezproblémovo slúžilo.

Financovanie Vozidla

Ponúkame Vám výhodné financovanie vybraného vozidla a rýchle vybavenie administratívnych náležitostí. Po predložení všetkých potrebných dokladov do 1 hodiny od nás odchádzate vo svojom novom "miláčikovi".

Predanie Vozidla

Ak sa rozhodnete pre platbu v hotovosti, každé naše vozidlo z aktuálnej ponuky je pre Vás pripravené k okamžitému odberu. Všetky administratívne náležitosti vybavíme za Vás.